tabldot yemek sirketleri,hazir yemek firmalari,yemek fabrikalari,catering

yemek şirketleri

catering

tabldot firmaları

   "Agabey! bu ne i§tir, sualimi
su bir kusur mu i§ledik?" der. Yahy
-  "Biz cevap verdik, ancak b
^vijariz."
Kanuni hayretle;
-  "Nasil cevap verdiniz? der.
-  "Bak kardesim! Bir devlett
bunu i§itip ve gorenler de "Nem
mazlarsa, bir koyunu kurt degil d
dc hakikati soylemezlerse, fakirl
feryadi goklere cikip, bunlari tas
0 zaman neslinin yok olmasim b
ilaat etmez, iste o zaman yok olm
KANUNI ve SANATKAR
Kanuni Siileyman Mohac Se atin giimus iizengisi kinldi. Vezi
- Atimin iizengisini tamir e nan bir sanatkar askeri bularak e'lnin tamir edildigini goren Ka sikildi. Askerin arasina bir san zirine:

tabldot yemek şirketleri

yemek firmaları

istanbul yemek şirketi

tabldot yemek şirketleri

- Asker ocagina sanatkar kansmi§!
Diyerek veziri azarladi. Derhal bu sanatkar asker istim bul'a gOnderildi Bu hareketin iki manasi vardi. Birisi satuii karlara saygi, digeri de askerligin bir sanat oldugunu anlal mak idi. Sava§a sadece askerlik sanatim bilenler istirak edi bilirdi.
DEVLETIN EFENDISI KOYLU
Kanuni Sultan Siileyman Turk koyliisiine deger veren bu padi§ahti. Kanuninin huzurunda divani hiimayun toplanmiijli Vezirlerine sordu:

  1. Bu devletin efendisi kimdir? Vezirlerden biri:
  2. Padi§ah efendimizdir! Kanuni:

-  Bu devletin hakiki efendisi koyliidiir. Cunkti devletin
serveti toprak zenginligidir. Topraktan yetistirdigi ile hepi
mizi gecindiren ise koyliidiir.

Diyerek, devletin efendisi koylii oldugunu belirtmisti.

catering şirketleri

yemek firmaları

tabldot yemek şirketi

yemek şirketleri

hazır yemek İstanbul

yemek istanbul

catering firmaları

SULEYMAN'i KANUNI YAPAN
I. Viyana ku§atmasmda Viyana' du§mernisti (1529). Bu kusatmaya Yavuz Selim doneminin serhat beylerinden allisi katilmisti. Bunlar Kanuni'ye baba yadigari idiler. Bu serhni beylerinden besi ku§atmada §ehit dusjniistij. Son serhat beyi Gene Osman agir yaralanmi§ti. Bunu duyan Kanuni hekiin lere haber yoliadi;
-  "Gene Osman'ima iyi baksmlar. Oliimu bize aci verir."
demisti.  .
Bir yil sonra Kanuni §ehzadeierinin siinnet duguniini) yaptirmaktaydi. Ziyafetin ortalanna dogra kabadayi gorii


ninnlu biri huzura cikmak istiyordu. 011 lu. Gelen misafir baginyordu; "Biz alii (sakat) olduksa, itibarda Kanuni meraklanir ve; "Tiz bulup getirin." der. Bir -ininde bir elinde degnek, obiir elind lltiraph, sakat bir adam dikildi. Kanu

  1. "Muradin nedir kulum?"
  2. "Beni tanimadmiz mi padi§ahim Ses yabanci degildi. Kanuni aya

nnlii. Avurdu cokmiis, gozlerinin fe i'ii zamanlar meydan muharebelerind i timan'dan baskasi degildi. Kanuni padisahi devlet protokolunu bir ken i i hat beyine sarilir. Kanuni'nin go i irnc Osman;

yemek organizasyon

catering şirketleri

hazır yemek

tabldot yemek şirketleri

catering firmaları