oto lastik

oto lastik

 

oto lastik

 

anasayfa

 

Vizyon sahibi şirketler Charles Damin'in " le, bırak en güçlü olan ayakta kalsın ve en gü sün" şeklinde tanımladığı "doğa" gibi davranm çok ve çeşitli alanlarda harekete geçip en iyi harekete devam ediyor. Doğal olarak güçsüz b işlerden vazgeçiliyor, bırakılıyor.""

48

21. YÜZYIL İÇİN YÖNETİM

MELİH ARAT

Yapı bizi nasıl yönetir?
İçinde bulunduğumuz açık ve gizli yapıları tanımlaya-madığımız için, yapıların bizi yönettiğini fark etmeyiz. Fark etmememiz de çok doğaldır, çünkü eğitim hayatımız bo¬yunca bize bu konuda en ufak bir bilgi verilmez. Çok az iş¬letme kitabı bu konuya değinir. Ancak yapıların bizi yönet-

ligini fark etmememizin yarattığı çok önemli nuçlar vardır. Genellikle problemlerimizin kendimizin karar ve sorumluluk alanı çevre
Bulduğumuz çözümlerse kalıcı olmaz. Bir sür benzer sorunlarla bazen de, daha ağır sorunlar Ilarvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Ch bir şirkete danışmanlık vermeye başlar. Bir sü yöneticileri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) s kuz ayrı alanda büyük maliyet tasarrufu yapm Herkes, TKY'ye şükran duyarken, Chris Argy başarısını kutlamak yerine başka bir şey yapa ri, niçin normal iş düzenin yüksek maliyetli ğunu ve bunca zaman düzeltilmeden bu düze koruduğunu sorgulamaya iter.1 Bu örnekten d gibi sorunlarımızı çözmemiz de mümkün, an (emeni ortadan kaldırmak için sorunların kay pıyı sorgulamamız ve değiştirmemiz gerekiyo
Yapılar
Yapıları, iki zaman dilimi arasında geçerli kurallar ve fiziki varlıklar olarak tanımlayab lar, trafik kuralları, yazılı olmayan kuralla atasözleri, yöresel gelenekler ve dini değerl lardan oluşan yapılar, insanların davranış etmektedir. Okulda öğretilen bilgiler, kulak giler, gazete ve televizyon haberleri de yap unsurların içinde yer almaktadır. Mesai başl saatleri, köprü geçişinde ücret verilmesi gibi lar dahi yapılara örnek oluşturmaktadır. Yap başta binaları çağrıştırır ki bu çok doğal ve do kenin coğrafi yapısı, bir kentin yerleşim yap lenin ya da bir cezaevinin mimari yapısı, bu a yan insanların bütün yaşamlarına hakim olu