evden eve nakliye

 

mehmet90212

 

 

evden eve nakliye

 

 

h      Sersem Herifler................................................................... 194
H      Gazi 'yi Sakallı Sanan Köylü............................................... 194
P,      Türkçe Konuşmayı Teklif Etmemeniz                                    195
G      Öpmem,Yerim...................................................................... 195
İz.      Evner Paşa'mn Üzerinde Çıkan Son Mektup                       196
K      Bulgar Papazı ve Sofya Ateşemiliteri Bnb. M. Kemal.           198
I A      Rum Sındığı........................................................................ 199
Al      Atatürk Mersin'de................................................................ 200
()ı      Bizden Birisi........................................................................ 200
/'/,      Beni İdam Ettirecek miydiniz?............................................ 201
İm      Churchill'in Israrı............................................................... 202
Kh      Birgün Atatürk Gizliden Köşkten Kaçtı                                202
(>,,      Bir Almanın İtirafları......................................................... 213
Sı)      T. C. 10. Yılında Atatürk 'ün Yaptığı Tarihi Konuşma          215
h'u      Yaşlı Bulgarlar Türkleri İyi Tanır....................................... 215
II        Dedem de Burada Yaşadı................................................... 216
lıış      Bibliyografya...................................................................... 219


 

 

Izler ve Sektorler
3ir iz, bir diskin bir yiiztindeki tek bir veri halkasidir. Bir dik izi verileri tek bir depolama birimi olarak onetmek icin fazla buyiiktiir. C°§u disk izi 100000 byte'i a§an miktarda veri depolayabilir, bu da kii-
: uk dosyalan depolamak icin pek verimli olmaz. Bu nedenle izler, sektor olarak aijilan, cok sayida
~umaralandinlmi§ boliime aynlir. Bu sektorler izin dilimleridir.

 

 

 

ÖNSÖ
Tarihin zaman tünelinden; vaka millet olan Türk Milleti toprakla yoğ dünyaya, ilâhi nizamı yerleştirme çab
İslâmla müşerref olan Türk mill
ile yeni bir şekil aldı. Dünya tarihin
hususlar silinse.dünya tarihi diye bi
tada birşey kalmaz. 0 halde Türk
mümkün değildir. Hangi sayfasını
mümkündür. Türkün olduğu sayfal
mümkündür. Türk milleti Osmanlı'y

 

anasayfa

SABIT D1SKLEB


279


~e§itli disk siiriiciiler izlerini, iz yogunluguna bagli olarak farkli sayida sektore ayinr. Ornegin, disket :rmatlan iz ba§ma 8 ila 36 sektor kullanirken, sabit diskler genellikle verileri daha yiiksek yogunluk-=rda depolar ve giinumiizde iz ba§ina 380-700 fiziksel sektor kullanabilirler. Bir PC sistemindeki stan-
iart formatlama yordami tarafindan olu§turulan sektorler 512 byte kapasiteye sahip olur, bu da biitiin
?C tarihi boyunca sabit kalmi§tir. Bu PC standardindaki ilginQ bir durum, siiriictilerin cogu eski BIOS

 

bez çantakredi kartı borcu taksitlendirme cam balkon anaokulu evden eve nakliye