cam balkon

 

mehmet90212

 

 

cam balkon

 

Kapasite Olgumleri
Manyetik (ve diger) surticiilerin kapasitelerinin olciimiinde kullanilan endiistri standardi birimlerin k> saltmalan Tablo 7.1'de gosterilmi§tir.
TABLO 7.1: Standart Kisaltmalar ve Agilimlan

 

12                                                      Hanefi İnan
Eşeğim Kâmildir.................................................................. 183
Enver Paşa'nın Fikri........................................................... 183
Ancak Namusumuz Kurtuldu............................................... 184
Çin Şeddi Kıyılarında.......................................................... 184
Otuz Bine Karşı Beş Bin...................................................... 185
j      Çanakkale Ruhu.................................................................. 186
j       Olsun Yenilir....................................................................... 187
i       Vatana Kurban Adadım.,.................................................... 187
I      İnsanlık Dersi...................................................................... 188
j.       Çanakkale'de Söylenen Nutuk............................................ 189
I      Bu Millete Herşeyi Öğrettim, Fakat                                       190
A       Vatanımın Toprağı Temizdir............................................... 191
C      Geçmiş Olsun Kral Hazretleri............................................ 191
C      Senin Yedi Düvel Sırtını Yere Getiremedi                             191
A      Onbaşı da Görsün............................................................... 193

E       Yalnız Sarhoşlardan Fazla Korkuyor   

 

cam balkon

 

Gordugiinuz gibi, bu olcu birimlerinin her birinin olasi iki degeri vardir: ondalik (veya metrik) ve iki­lik. Maalesef bu iki deger turiinii gostermekte kullanilan kisaltmalar arasinda higbir fark yoktur. Baska bir deyisle, M hem milyon byte, hem de megabyte anlamina gelebilir. Genellikle bellek degerleri ikilik degerler kullanilarak gosterilir ama, disk kapasiteleri her iki bicimde de ifade edilebilir. Bu da genel-

 

 

anasayfa

 

e disk kapasitelerinin bildirilmesinde kan§ikliga yol acar, ciinkii cogu iiretici urunlerinin daha iyi ; :runmesini saglayan degeri kullanma egilimindedir. Aynca, bit ve byte'in ba§ka bir olctimiin bir par-:isi olarak kullamldiginda, aralanndaki farkm genellikle kiiciik v biiyiik harf kipindeki B/b ile :;sterildigine de dikkat ediru Ornegin, megabit genellikle kiiciik b ile kisaltilir ve saniyede megabit
;:n Mbps kullanihr, MBps ise, saniyede megabyte anlamma gelir.

bez çantakredi kartı borcu taksitlendirme cam balkon anaokulu evden eve nakliye